Yritysjohdon konsultointi Yritysjuridiikka Kirjanpito- ja laskentapalvelut Yritysten toimitilat Ota yhteyttä
 

Yritysjohdon konsultointi

Pitkän käytännön kokemuksen myötä olemme kehittäneet tuotteistettuja pk-yritysten kehittämisohjelmia, jotka soveltuvat sekä tuotannollisille että palveluyrityksille. Tuotteistettujen ohjelmien lisäksi palveluihimme kuuluu osallistuminen yrityksen johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyyn, avainhenkilöstön valintaprosesseihin, yrityskauppa- / yhtiöjärjestelyprosesseihin sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävien muutos- tai kehittämishankkeiden läpivientiin.

INVEPROFIT ®
Liiketoiminta-analyysi ja kannattavuuden kehittämisohjelma
Soveltuu yrityksille, jotka haluavat parantaa kannattavuuttaan, keventää pääomarakennettaan sekä kehittää toiminta-ajatustaan ja strategioitaan.

INVEKEY ®
Organisaatiorakenteen ja henkilöstön tehokkuuden kehittämisohjelma. Yrityksille, jotka nopean kasvun, toimintaympäristön tai sisäisen muutostarpeen johdosta haluavat parantaa henkilöstönsä tehokkuutta ja ilmapiiriä.

INVECOUNT ®
Laskentatoimen kehittämisohjelma. Jos tavoitteenasi on parantaa yrityksen kustannusrakenteen tuntemusta ja kehittää tuote- ja tuoteryhmäkohtaista ennakko- ja jälkilaskennan osaamista, on Invecount oikea valinta.

INVEGRAF ®
Lyhytkautisen tulosseurannan kehittäminen. Havainnollinen työkalu yrityksille, jotka haluavat yksinkertaistaa ja kehittää kuukausittaisen tulos- ja rahoitusaseman seuraamista avainlukujen avulla.

INVEVALUE ®
Yrityksen arvon määrittäminen. Laskentamalli, jolla voidaan määrittää yrityksen arvo mahdollisessa yrityskauppa- tai omistuksen uudelleenjärjestelytilanteessa.

 


BALANSSI ® TEM Yrityspalvelu
Teollisuus- ja palveluyritysten rahoitustilanteen / rahoitustarpeen analysointiohjelma, joka soveltuu esim. rahoituksen uudelleenjärjestelyprojekteihin, yrityskauppatilanteisiin sekä investointien tai käyttöpääoman rahoitusratkaisujen etsimiseen. Balanssi on tilattavissa alueellisten ELY-keskusten kautta, auktorisoitu konsultti DI Markku Peussa

LTS ® TEM Yrityspalvelu
Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen 3–5 vuodeksi eteenpäin. Soveltuu perustettavalle tai toimivalle yritykselle, joka haluaa luoda laaja-alaisesti analysoidun toimintastrategian. LTS on tilattavissa alueellisten ELY-keskusten kautta, auktorisoitu konsultti DI Markku Peussa

Turnaround Management (TMA) ®
Yrityksen terveyttämisohjelma, jolla liiketoiminnan kannattavuutta sekä operatiivista ja strategista toimintakykyä parannetaan uudelleensuuntautumisohjelman avulla. TMA -prosessiin on mahdollista saada tukea alueellisten ELY-keskusten kautta, auktorisoitu TMC -konsultti DI Markku Peussa. Räätälöimme jokaisen toimeksiannon yrityksen tarpeita vastaavaksi. Konsulteillamme on yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus liike-elämästä.

Annamme myös sitovan kustannusarvion sekä avustamme tarvittaessa julkisten yrityspalveluorganisaatioiden rahoitus- ja avustushakemusten laatimisessa.

 

 
Investline Oy  /  Olarinluoma 16, 02200 Espoo  /  Puh. 0400-440744  / 
Etusivulle